Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Nazywam się Klaudia Kołodziejczyk-Krawęcka i jestem właścicielką strony internetowej oraz sklepu internetowego dostępnych pod adresem https://www.beautyka.pl/

Możesz się ze mną skontaktować mailowo: kontakt@beautyka.pl lub telefonicznie: 574 494 804

Aby korzystać ze Strony i Sklepu, musisz mieć dostęp do Internetu oraz sprzętu i oprogramowania pozwalającego na przeglądanie stron internetowych. Jeżeli chcesz zrobić zakupy w Sklepie, musisz mieć też aktywne konto poczty e-mail.

W tym dokumencie znajdziesz wszystkie zasady dotyczące Twojej aktywności na Stronie oraz Twoich zakupów, w szczególności te najbardziej interesujące – dotyczące dostarczenia Produktu, zwrotów i reklamacji.

Jeżeli w dokumencie piszę:

“ja” – oznacza to Sprzedawcę,

“Ty” – oznacza to Kupującego lub osobę korzystającą ze Strony.

Wyjaśnienia pojęć pisanych wielką literą znajdziesz w słowniku na końcu tego dokumentu. 

I. Co możesz kupić w Sklepie?

 1. W Sklepie możesz kupić Produkty dostępne w aktualnej ofercie. Informacje dotyczące tych Produktów znajdziesz Sklepie. 
 2. Informacje dostępne w Sklepie i w Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Ceny Produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi, w tym zawierają podatek VAT.
 4. Na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za Produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy Produktu.
 5. W opisie każdego Produktu elektronicznego znajdziesz informację o:
  1. okresie, przez jaki możesz korzystać z Produktu,
  2. wymaganiach technicznych niezbędnych do korzystania z Produktu,
  3. zasadach korzystania z Produktu.
 6. Podczas wyszukiwania Produktów na stronie możesz sortować wyniki wyszukiwania według wybranych parametrów (np. nazwa, popularność, cena). Domyślnie Produkty sortowane są według popularności. 
 7. Produkty mogą być prezentowane w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki opisane są w Sklepie. Cena wskazywana w Sklepie obok ceny promocyjnej jest najniższą ceną, w jakiej Produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni (Ostatnia najniższa cena w ciągu 30 dni).
 8. Jeśli chcesz zrobić zakupy w moim Sklepie musisz:
  1. mieć ukończone 18 (osiemnaście) lat; w innym wypadku Umowę musi zawrzeć Twój opiekun prawny,
  2. mieszkać w Polsce – jeżeli mieszkasz w innym kraju skontaktuj się ze mną e-mailowo lub telefonicznie zanim kupisz Produkt w Sklepie.

 II. Jak zamówisz, opłacisz i otrzymasz Produkt?

 1. Jeśli chcesz złożyć zamówienie w Sklepie:
  1. dodaj wybrane Produkty do koszyka,
  2. wybierz jeden z dostępnych sposobów płatności,
  3. wybierz jeden z dostępnych sposobów dostawy,
  4. podaj dane niezbędne do zrealizowania zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania (dane obowiązkowe oznaczone są gwiazdką (*)),
  5. potwierdź, że akceptujesz Regulamin oraz że znasz zasady przetwarzania Twoich danych osobowych (zaznacz odpowiednie pole),
  6. jeżeli będziesz kupować Produkt elektroniczny – potwierdź, że wyrażasz zgodę na dostarczenie zamówionej treści cyfrowej przed upływem 14 dni od zawarcia umowy (zaznacz odpowiednie pole).
  7. potwierdź złożenie zamówienia klikając w odpowiedni przycisk (“Kupuję” lub podobny).
 2. Przed potwierdzeniem złożenia zamówienia możesz wpisać kod rabatowy, jeśli taki posiadasz, we wskazanym polu („Kod rabatowy” lub podobny). Po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk („Zastosuj kupon” lub podobny),  cena zostanie zmodyfikowana. 
 3. Możesz zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji.
 4. Po otrzymaniu Twojego zamówienia wyślę do Ciebie e-mail z potwierdzeniem, że zostało ono przyjęte. W momencie, kiedy dostaniesz tę wiadomość, zostanie zawarta między nami Umowa. Umowę zawieramy w języku polskim, zgodnie z przepisami polskiego prawa. Jedną stroną Umowy jesteś Ty (czyli Kupujący), a drugą ja (czyli Sprzedawca).
 5. Przekażę Ci potwierdzenie zawarcia Umowy na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia Produktu. 
 6. W Sklepie dostępne są następujące sposoby płatności:
  1. BLIK, 
  2. przelewy online, 
  3. karty płatnicze, 
  4. Apple Pay, 
  5. Google Pay, 
  6. za pobraniem.
 7. W przypadku wybrania płatności przelewem, za zamówienie powinieneś zapłacić w terminie 3 (trzech) dni od jego złożenia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane.
 8. W przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 9. W Sklepie dostępne są następujące sposoby dostawy:
  1. kurier, 
  2. paczkomat inpost, 
  3. odbiór osobisty po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
 10. Produkty elektroniczne (webinary, e-booki, kursy itp.) prześlę Ci mailowo lub udostępnię na Twoim koncie w Sklepie.
 11. Jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT, zaznacz w formularzu zamówienia odpowiednią opcję. Fakturę otrzymasz w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia.
 12. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 13. Jeżeli wybierzesz płatność z góry, przystąpię do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 14. Jeżeli w ramach jednego zamówienia kupisz Produkty o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Produktu o najdłuższym terminie.
 15. Produkty fizyczne dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Jak możesz zwrócić Produkt?

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, możesz zrezygnować z zakupu (odstąpić od Umowy), w terminie 14 (czternastu) dni. Termin ten liczony jest inaczej w zależności od tego, jaki Produkt jest przedmiotem Umowy:
  1. dla Umowy dotyczącej Produktu fizycznego – od dnia dostarczenia tego Produktu,
  2. dla Umowy dotyczącej Produktu elektronicznego – od dnia zawarcia Umowy (a więc od chwili, kiedy otrzymasz maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia).
 2. O swojej decyzji o rezygnacji poinformuj mnie przesyłając jednoznaczne oświadczenie (np. „rezygnuję z zakupu Produktu”). Oświadczenie możesz przesłać e-mailem. Nie musisz uzasadniać swojej decyzji. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, który znajdziesz w załączniku do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe. 
 3. Wystarczy, że wyślesz oświadczenie, przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.
 4. Jeżeli zrezygnujesz z zakupu:
  1. musisz niezwłocznie zwrócić mi Produkt fizyczny, 
  2. mogę Ci uniemożliwić dalsze korzystanie z Produktu elektronicznego, w szczególności przez zablokowanie konta,
 5. W przypadku rezygnacji z zakupu, zwrócę Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym dostanę Twoje oświadczenie o rezygnacji. Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie. Mogę wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili, kiedy otrzymam Produkt z powrotem lub kiedy dostarczysz mi dowód jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 6. Produkt fizyczny odeślij na swój koszt, na adres Przedmieście 10, 97-225 Ujaz, NIP 7732492785, REGON 386003700, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o rezygnacji z zakupu. 
 7. Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. 
 8. Jeżeli w czasie składania zamówienia poinformujesz mnie, że wyrażasz zgodę na dostarczenie Produktu elektronicznego przed upływem 14 dni od zawarcia umowy (zaznaczysz odpowiednie pole), utracisz prawo do odstąpienia od Umowy dotyczącej dostarczenia tego produktu.
 9. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Ci także w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

IV. Jak możesz złożyć reklamację?

 1. Zgodnie z przepisami mam jako Sprzedawca obowiązek dostarczenia Ci Produktów zgodnych z Umową.
 2. Jestem odpowiedzialna tylko za te braki zgodności Produktu z Umową, które istniały w chwili jego dostarczenia i ujawniły się w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili.
 3. W razie niezgodności Produktu z Umową możesz skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy o prawach konsumenta. Poniżej wskażę Ci jedynie ogólne informacje o Twoich uprawnieniach wynikających z ww. przepisów.
 4. Jeżeli uznasz, że zakupiony Produkt jest niezgodny z Umową możesz złożyć reklamację i wskazać jedno z żądań opisanych poniżej.
 5. W pierwszej kolejności w ramach reklamacji możesz zażądać, abym doprowadziła Produkt do zgodności z Umową. Mogę nie zgodzić się na Twoje żądanie tylko jeżeli jego spełnienie byłoby niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. W określonych w ustawie sytuacjach możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy.
 7. Reklamację możesz przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 8. Jeżeli składasz reklamację, zamieść w jej treści poniższe informacje, które pozwolą na jej sprawne rozpatrzenie:
  1. imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail,
  2. opis problemu,
  3. czego oczekujesz w związku z reklamacją.
 9. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, poproszę Cię o jej uzupełnienie.
 10. Złożoną przez Ciebie reklamację rozpatrzę w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
 11. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Ciebie rezultatu, możesz skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej,
  2. pomocy właściwego miejscowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów – w zależności od miejsca Twojego zamieszkania,
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 12. Opisane w niniejszym rozdziale IV zasady obowiązują jedynie, gdy dokonujesz zakupu jako Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą (prowadzisz działalność gospodarczą), zasady opisane w rozdziale IV nie mają zastosowania. W takim przypadku rękojmia zostaje wyłączona.
 13. Produkty mogą być objęte dodatkową gwarancją. Informacja o gwarancji będzie widoczna w Sklepie, a jej warunki przekażę Ci najpóźniej w chwili dostarczenia Produktu.

V. W jaki sposób możesz korzystać z Produktów elektronicznych? 

 1. Wszystkie Produkty elektroniczne są  utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią moją własność intelektualną i podlegają ochronie prawnej.
 2. W chwili dostarczenia Produktu elektronicznego udzielam Ci Licencji czyli uprawnienia do korzystania z tego Produktu na całym świecie na zasadzie niewyłącznej (mogę udzielić Licencji też innym osobom) i nieprzenaszalnej (Ty nie możesz udzielać Licencji innym osobom).
 3. Licencja jest ważna przez czas trwania udzielonego Ci dostępu do Produktu.
 4. W ramach Licencji możesz korzystać z Produktu jedynie na własne potrzeby, w szczególności możesz:
  1. odtwarzać Produkt lub wybrane treści na swoim urządzeniu (komputerze, tablecie, telefonie),
  2. wydrukować wybrane treści na własne potrzeby.
 5. W ramach Licencji nie możesz:
  1. udostępniać Produktu lub jego części osobom trzecim,
  2. publikować Produktu lub jego części, niezależnie od formy publikacji,
  3. kopiować, powielać, rozpowszechniać Produktu lub jego części na potrzeby inne, niż własny użytek,
  4. tworzyć na podstawie Produktu lub jego części innych produktów, które następnie będziesz sprzedawać dalej.

 VI. Jak możesz korzystać z treści udostępnianych nieodpłatnie?

 1. Na Stronie świadczę nieodpłatnie następujące usługi:
  1. konto w Sklepie,
  2. newsletter,
  3. formularz kontaktowy.
 2. Za każdym razem, kiedy korzystasz z którejkolwiek ze wskazanych powyżej usług, zawieramy umowę dotyczącą świadczenia tej usługi.
 3. W celu założenia konta:
  1. uzupełnij formularz rejestracyjny dostępny na Stronie (pamiętaj, aby podać prawidłowe dane i aktualizować je w przypadku ich zmiany),
  2. zaakceptuj Regulamin oraz potwierdź, że znasz zasady przetwarzania Twoich danych osobowych,
  3. potwierdź rejestrację klikając w odpowiedni przycisk pod formularzem rejestracyjnym.
 4. W chwili, kiedy potwierdź rejestrację, zawrzemy umowę dotyczącą prowadzenia konta. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony (do momentu usunięcia konta), w języku polskim, zgodnie z postanowieniami polskiego prawa. 
 5. Możesz mieć tylko jedno konto w Sklepie. Nie możesz korzystać z kont innych osób ani udostępniać swojego konta innym osobom. Musisz zachować w tajemnicy hasło oraz login do swojego konta. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie wynikną z niewywiązania się z powyższych obowiązków.
 6. Możesz usunąć swoje konto w dowolnym momencie – wybierając odpowiednią opcję w panelu zarządzania kontem (jeżeli jest dostępna) lub kontaktując się ze mną mailowo. W przypadku usunięcia konta, utracisz dostęp do wszelkich treści i materiałów przechowywanych w ramach konta.
 7. Mogę wypowiedzieć umowę dotyczącą prowadzenia Twojego konta ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, jeżeli będziesz korzystać z konta lub Sklepu niezgodnie z Regulaminem.
 8. Umowę dotyczącą prowadzenia konta mogę też wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 9. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Newslettera (wiadomości e-mail zawierające informacje o oferowanych przeze mnie nowościach, promocjach, produktach lub usługach) jest zawierana w chwili, gdy potwierdzisz, że chcesz się zapisać na listę subskrybentów Newslettera (klikniesz w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w formularzu zapisu na Newsletter).
 10. Nie płacisz za przesyłane treści cyfrowe w tradycyjnym rozumieniu. W zamian otrzymuję dostęp do Twoich danych osobowych podanych podczas zapisu.
 11. Newsletter będę przesyłać na na adres e-mail wskazany podczas zapisu.
 12. Materiały udostępniane w ramach Newslettera są przeznaczone wyłącznie do Twojego własnego użytku. Jakiekolwiek inne formy korzystania z materiałów naruszają prawa autorskie – moje lub innych podmiotów uprawnionych – i mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. W szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie materiałów.
 13. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera klikając w odpowiedni link zamieszczony w treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.
 14. Możesz nieodpłatnie korzystać z treści udostępnionych na blogu. Pamiętaj jednak, że wszelkie treści, zdjęcia, grafiki i inne materiały, które udostępniam na Stronie i w Sklepie są  utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią moją własność intelektualną i podlegają ochronie prawnej. Bez mojej zgody nie możesz ich na przykład kopiować, publikować czy modyfikować.

VII. Na jakich zasadach umieszczam na Stronie opinie?

 1. Na Stronie i w Sklepie mogą być zamieszczane opinie na temat Produktów. 
 2. Opinie uzyskuję przy wykorzystaniu zewnętrznego dostawcy usług (Trusted Shops Poland Sp. z o.o), który gwarantuje, że opinie pochodzą od osób, które faktycznie kupiły Produkt. Każda opinia jest przypisywana do Kupującego – jest jednoznacznie powiązana z konkretną osobą i jej adresem e-mail.
 3. Pamiętaj, aby formułować opinie w sposób rzetelny, rzeczowy i zgodny z dobrymi obyczajami.
 4. Nie płacę za wystawienie opinii.
 5. Kupujący i osoby, których dane zostały wskazane przy opublikowanej opinii mogą zgłaszać mi mailowo wszelkie błędy, w szczególności w sytuacji, gdy dana osoba w ogóle opinii nie przesłała.
 6. W przypadku zamieszczenia opinii niezgodnej z Regulaminem, mogę odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

VIII. Co jeszcze warto wiedzieć?

 1. Nie możesz korzystać ze Sklepu i ze Strony w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub tym dokumentem.
 2. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane przeze mnie w Polityce Prywatności. 
 3. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony i Sklepu możesz mi zgłaszać mailowo.
 4. Regulamin w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia 07.12.2023.
 5. Pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  1. Sprzedawca – Klaudia Kołodziejczyk-Krawęcka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Klaudia Kołodziejczyk-Krawęcka, adres: Przedmieście 10, 97-225 Ujaz, NIP 7732492785, REGON 386003700,
  2. Kupujący – osoba, która dokonuje zakupów za pośrednictwem Sklepu,
  3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową,
  4. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że umowa ta posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG),
  5. Strona – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://www.beautyka.pl/,
  6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.beautyka.pl/,
  7. Umowa – umowa sprzedaży (w przypadku Produktu fizycznego) lub umowa dostarczenia treści cyfrowej (w przypadku Produktu elektronicznego) zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym na warunkach ustalonych w Regulaminie,
  8. Produkt – każdy produkt oferowany w Sklepie,
  9. Produkt fizyczny – produkt oferowany w Sklepie będący rzeczą,
  10. Produkt elektroniczny – produkt oferowany w Sklepie będący treścią cyfrową,
  11. Promocje – szczególne warunki zawarcia Umowy proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, 
  12. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
  13. Regulamin – ten dokument.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Sprzedawca: 

Klaudia Kołodziejczyk-Krawęcka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Klaudia Kołodziejczyk-Krawęcka, adres: ul. Przedmieście 10, 97-225 Ujazd, NIP 7732492785, REGON 386003700

Kupujący:

Imię i nazwisko: ……………………..

Adres: ………………………..

Adres e-mail: ……………………………..

Data zawarcia umowy: …………………………

Data dostarczenia Produktu: …………………………

Odstępuję od umowy sprzedaży następujących Produktów fizycznych/ dostarczenia następujących Produktów elektronicznych: 

……………………………………

……………………………………

Data i podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

FORMULARZ REKLAMACJI

Sprzedawca: 

Klaudia Kołodziejczyk-Krawęcka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Klaudia Kołodziejczyk-Krawęcka, adres: ul. Przedmieście 10, 97-225 Ujazd, NIP 7732492785, REGON 386003700

Kupujący:

Imię i nazwisko: ……………………..

Adres: ………………………..

Adres e-mail: ……………………………..

Data zawarcia umowy: …………………………

Nr zamówienia: …………………………

Jakiego Produktu dotyczy reklamacja? 

……………………………………

Na czym polega problem?

……………………………………

Czego oczekujesz od Sprzedawcy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji?

……………………………………

Data i podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj powitalny
kod promocyjny dający 5% rabatu.

Twoje dane są bezpieczne i przetwarzamy je zgodnie z naszą Polityką prywatności. Zapisując się wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Zarejestruj się i bądź na bieżąco z nowościami i okazjami na Beautyka.

Co zyskujesz?

Rabat 5%.

Najnowsze promocje.

Ekscytujące nowości.

Wishlist 0
Continue Shopping