Przejdź do treści
Strona główna » Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies

Jesteś na stronie internetowej https://www.beautyka.pl/ (dalej: Strona).

W związku z tym, że odwiedzasz moją Stronę, przetwarzam Twoje dane osobowe. Przetwarzam je również w sytuacji, gdy wchodzisz na związane z moją działalnością profile w mediach społecznościowych, w szczególności: 

W tym dokumencie opisuję, w jaki sposób przetwarzam Twoje dane osobowe w ramach Strony, sklepu internetowego działającego w ramach Strony (dalej: Sklep) i profili w mediach społecznościowych.

Dbam o to, aby Twoje dane osobowe były u mnie bezpieczne. Działam w tym zakresie zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest Klaudia Kołodziejczyk-Krawęcka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Klaudia Kołodziejczyk-Krawęcka, adres: Przedmieście 10, 97-225 Ujazd, NIP 7732492785, REGON 386003700.

Możesz się ze mną skontaktować mailowo: XXXX lub telefonicznie: XXXX.

DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAM TWOJE DANE OSOBOWE?

Strona internetowa

Kiedy korzystasz ze Strony, przekazujesz dane osobowe takie, jak informacje o urządzeniu, z którego korzystasz, kraju z którego pochodzisz, wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarce internetowej lub Twoim adresie IP.

Dane te wykorzystuję w celu zapewnienia Ci możliwości prawidłowego wyświetlania znajdujących się na Stronie treści, zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości likwidacji ewentualnych usterek technicznych, kontroli i analizy ruchu na Stronie, prowadzenia działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Dane będą przetwarzane przez okres Twojej obecności na Stronie oraz przez czas, przez jaki przechowywane są na Twoim urządzeniu pliki cookies wykorzystywane na Stronie. 

Kontakt e-mailowy

Kiedy kontaktujesz się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez formularz kontaktowy, przekazujesz mi swój adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. W treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. 

Dane te wykorzystuję w celu nawiązania i utrzymania kontaktu, na podstawie Twojej zgody wynikającej z zainicjowania tego kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Dane będą przetwarzane przez okres utrzymywania kontaktu. Po zakończeniu kontaktu dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody. 

Zamówienia

W celu złożenia zamówienia w Sklepie musisz podać dane osobowe wskazane w formularzu zamówienia (imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu). 

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane te wykorzystujemy w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dokonania rozliczeń (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. 

Reklamacje i odstąpienie od umowy

W celu złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane te wykorzystujemy w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. 

Newsletter

Kiedy zapisujesz się do newslettera, przekazujesz nam swoje imię oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane te wykorzystujemy w celu przesyłania newslettera, na podstawie Twojej zgody wyrażonej podczas zapisywania się do newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera. Możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji. W takim przypadku dane nie zostaną usunięte z bazy danych, ale będą nadal przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody. 

Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Newslettera (wiadomości e-mail zawierające informacje o oferowanych przeze mnie nowościach, promocjach, produktach lub usługach) jest zawierana w chwili, gdy potwierdzisz, że chcesz się zapisać na listę subskrybentów Newslettera (klikniesz w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w formularzu zapisu na Newsletter). Nie płacisz za przesyłane treści cyfrowe w tradycyjnym rozumieniu. W zamian otrzymuję dostęp do Twoich danych osobowych podanych podczas zapisu. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera klikając w odpowiedni link zamieszczony w treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.

Komentarze

Kiedy dodajesz komentarz pod wpisem na blogu, musisz podać nazwę użytkownika, która będzie przypisana do komentarza (nazwa może zawierać dane osobowe, jak np. imię lub nazwisko) oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne by dodać komentarz.

Dane te wykorzystujemy na podstawie naszego uzasadnionego interesu, który polega na obsłudze komentarzy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Strony/ publikacji danego tekstu na blogu. 

Działalność w social mediach

Mogę przetwarzać Twoje dane osobowe w ramach moich profili w mediach społecznościowych. Są to dane takie jak imię, nazwisko, wizerunek, treść komentarzy albo informacje, które przesyłasz przez czat.

Dane te wykorzystuję w celu administrowania i zarządzania profilami w mediach społecznościowych, komunikowania się z Tobą oraz kierowania do Ciebie treści marketingowych (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez okres posiadania przez Ciebie konta na danym portalu.

Pamiętaj, że zasady korzystania z konkretnego portalu i przetwarzania danych osobowych w ramach tego portalu ustala podmiot zarządzający tym portalem (np. Meta Platforms Ireland Limited w przypadku Facebooka). Koniecznie zapoznaj się z tymi zasadami. 

Dodatkowo, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, mogę przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 
 2. archiwalnym i dowodowym, 
 3. badania satysfakcji z oferowanych usług,
 4. kontaktu w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego.

JAK DŁUGO PRZETWARZAM TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzam Twoje dane przez czas, który jest potrzebny do osiągnięcia konkretnego celu oraz:

 1. przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (3 lub 6 lat),
 2. przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego,
 3. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych,
 4. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 5. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stroną.

Po tym okresie dane zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. 

KOMU PRZEKAZUJĘ TWOJE DANE OSOBOWE?

Mogę przekazywać Twoje dane osobowe swoim zaufanym współpracownikom, takim jak dostawca oprogramowania, dostawca płatności, biuro księgowe, hostingodawca, podmiot zapewniający usługi marketingowe, podmiot zapewniający usługi statystyczne. 

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Na Stronie znajdują się również odnośniki do moich profili na portalach społecznościowych takich jak Facebook. Samo wejście na Stronę nie powoduje, że portale te przetwarzają Twoje dane osobowe, dzieje się tak dopiero gdy klikniesz w któryś ze wskazanych linków. Pamiętaj, aby zapoznać się z polityką prywatności i regulaminem tych portali.

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Nie odpowiadam za treści przekazywane przez te strony. Pamiętaj, aby zapoznać się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

Korzystam z usług np. Google oraz Facebook, a więc Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

 • https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 • https://www.facebook.com/privacy/explanation

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?

W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz określone prawa wynikające z RODO. Pamiętaj, że z niektórych praw możesz skorzystać tylko w konkretnych sytuacjach.  

Co do zasady, możesz:

 • żądać udzielenia informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie przetwarzam (tzw. prawo dostępu),
 • żądać sprostowania Twoich danych, jeżeli staną się nieaktualne, niekompletne lub w inny sposób niepoprawne,
 • żądać usunięcia Twoich danych, jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe nie powinny być już przeze mnie przechowywane (w określonych przypadkach mogę odmówić usunięcia danych),
 • żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych (w sytuacjach opisanych w art. 18 RODO),
 • żądać przeniesienia Twoich danych do innego administratora (prawo to przysługuje Ci, jeśli zawarłeś ze mną umowę lub wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych)
 • w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych, które przetwarzam na podstawie Twojej zgody, 
 • zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, które przetwarzam na podstawie mojego uzasadnionego interesu,
 • wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PROFILOWANE?

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego (np. reklam w serwisie społecznościowym Facebook) dostosowanego do Twoich preferencji, mogę przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilować. Nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. 

Będę przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

PLIKI COOKIES

Podczas pierwszej wizyty na Stronie widzisz informację na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami tej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Pliki cookies to małe pliki zapisujące się na Twoim urządzeniu. Umożliwiają one prawidłowe wyświetlanie Strony, korzystanie z wszystkich jej funkcjonalności oraz prowadzenie przeze mnie statystyk dotyczących wejść na Stronę. Dodatkowo, pliki cookies umożliwiają zapamiętywanie Twoich wizyt na Stronie. 

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym na Twoim urządzeniu. Więcej na temat tego, w jaki sposób działają pliki cookies możesz przeczytać na stronie http://www.allaboutcookies.org lub http://wszystkoociasteczkach.pl.

Pliki cookies dzielą się na cookies sesyjne i cookies stałe. Cookies sesyjne działają przez okres, przez jaki masz otwartą Stronę, potem są usuwane. Cookies stałe są przechowywane również po wyłączeniu Strony, a nawet po wyłączeniu przeglądarki czy też całego komputera.

Pliki cookies można podzielić też na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Pliki cookies własne to przede wszystkim niezbędne pliki cookies Strony, które umożliwiają jej prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie.

W związku z tym, że na Stronie wyświetlane są treści pochodzące z serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, na Stronie są wykorzystywane pliki cookies właścicieli tych portali.

Korzystamy także z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics.

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj powitalny
kod promocyjny dający 5% rabatu.

Twoje dane są bezpieczne i przetwarzamy je zgodnie z naszą Polityką prywatności. Zapisując się wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Zarejestruj się i bądź na bieżąco z nowościami i okazjami na Beautyka.

Co zyskujesz?

Rabat 5%.

Najnowsze promocje.

Ekscytujące nowości.

Wishlist 0
Continue Shopping